Generalforsamling 2023

Året generalforsamling holdes tirsdag d. 16. maj 2023 kl. 18.00. Husk at tilmelde dig på Holdsport, hvor du også finder indkaldelsen og dagsorden.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest lørdag d. 6. maj.
Vi glæder os til at se så mange af klubbens medlemmer som muligt.
Husk ungdomsspillere (under 18 år) kan repræsenteres af en forældre på generalforsamlingen.

/Bestyrelsen